Η ΣΥΝΕΧΗΣ και ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ έχει ΝΕΟ όνομα: Presscopy

Η ΣΥΝΕΧΗΣ και ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ έχει ΝΕΟ όνομα: Presscopy

To mediacopy σας ευχαριστεί για την προτίμησή σας. Για καλύτερη και ΑΜΕΣΗ ενημέρωση δημιουργήσαμε το Presscopy με ΟΛΑ τα τελευταία ΝΕΑ και ΡΕΠΟΡΤΑΖ. Στο mediacopy θα διαβάζετε ΜΟΝΟ τις περιλήψεις των θεμάτων του Presscopy .

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Τώρα και φιλικός διακανονισμός για τη μείωση των ενοικίων…


Επιτροπές σ’ όλες τις περιφέρειες της χώρας


Την δημιουργία Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού, στις περιφέρειες όλης της χώρας που θα εξετάζουν σχετικά αιτήματα ενοικιαστών και ιδιοκτητών για επαγγελματικά ακίνητα, προβλέπει διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου, που αναμένεται να ψηφιστεί στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Τελευταία παρατηρείται όλο και συχνότερα το φαινόμενο, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, πολλοί επαγγελματίες να μην είναι σε θέση να καταβάλλουν το ενοίκιο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Αποτέλεσμα, το χρέος να διογκώνεται και να καταφεύγουν οι ιδιοκτήτες στα Δικαστήρια, μπαίνοντας σε μία χρονοβόρα και πολυέξοδη διαδικασία.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αυτή η επιτροπή λοιπόν θα είναι τριμελής και - σύμφωνα με τα «Νέα» - θα πρέπει εντός 20 ημερών από την υποβολή του αιτήματος να εξετάζει την υπόθεση και στη συνέχεια εντός 20 ημερών να προχωρεί στη σύνταξη πορίσματος. Τις επιτροπές αυτές θα απαρτίζουν ένας πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος της περιφέρειας ως πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της περιοχής, και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η θητεία τους θα είναι διετής.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ…
Οι επιτροπές αυτές θα βρίσκονται στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων του «Καλλικράτη» (δηλαδή στις έδρες των πρώην νομαρχιών) και θα έχουν αρμοδιότητα για εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων τους. Η εξέταση των υποθέσεων θα γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ενυπόγραφη αναφορά, και δικαίωμα προσφυγής στην επιτροπή θα έχουν και τα δύο μέρη (o μισθωτής είτε o ιδιοκτήτης).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το αίτημα και να εξεταστεί η υπόθεση θα είναι να έχει περάσει ένας χρόνος από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία αναπροσαρμογή του ενοικίου, ανεξάρτητα αν αυτή έγινε οικειοθελώς είτε με δικαστική απόφαση. Επίσης δίνεται δικαίωμα επαναφοράς με νέο αίτημα και στις δυο πλευρές για το ίδιο ακίνητο, αρκεί σε αυτή την περίπτωση να έχει περάσει ένας χρόνος από το προηγούμενο αίτημα. Στη διάρκεια της διαδικασίας οι πλευρές θα μπορούν να ενημερώνονται για τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα που ενδεχόμενα προσκομίζει εκάστη αλλά και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους, είτε προφορικά είτε γραπτά, και να παρίστανται στη διαδικασία αυτοπροσώπως ή με δικηγόρο.
Στην περίπτωση επίτευξης συμβιβασμού θα συντάσσεται πρακτικό το οποίο θα υπογράφουν τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη, θα έχει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και το περιεχόμενό του θα είναι εκτελεστό. Σε διαφορετική περίπτωση θα συντάσσεται και πάλι πόρισμα με την άποψη της επιτροπής, θα παραδίδεται στους ενδιαφερόμενους και χωρίς να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα θα μπορεί να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: